Οι Ορθόδοξοι πιστοί επί τουρκοκρατίας


Κωδικός προϊόντος 978-618-5259-97-6 Κατηγορία


Share
Περιγραφή

Στό ὀγκῶδες ἔργο τοῦ Γάλλου προξένου καί περιηγητή Πουκεβίλ, πού ἔχει τόν τίτλο «Ταξίδι στήν Ἑλλάδα» καί ἐκδόθηκε κατά τά ἔτη 1820 καί 1826 στήν γαλλική γλῶσσα, κατά δέ τά ἔτη 1994-1997 στήν ἑλληνική, περιέχονται καί πολλές κοινωνιολογικές καί ἄλλες πληροφορίες γιά τήν θρησκευτική ζωή τῶν Ἑλλήνων ἐπί τουρκοκρατίας. Ὁ συγγραφέας παρουσιάζει μέ γλαφυρό τρόπο σχετικά περιστατικά πού ὑπέπεσαν στήν ἀντίληψή του κατά τίς περιοδεῖες του στήν χερσαία Ἑλλάδα καί σχολιάζει μερικά ἀπό αὐτά μέ σύντομες κριτικές σκέψεις του.
Αὐτές οἱ παρατηρήσεις καί κρίσεις του συνιστοῦν σημαντικές ἱστορικές μαρτυρίες, διότι φωτίζουν πολλές πλευρές τοῦ τρόπου ζωῆς τῶν ὑποδούλων ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ἔστω καί ἄν ἔχουν διατυπωθεῖ ἀποσπασματικά καί εἶναι ἐνίοτε ἀνακριβεῖς ἤ ἐπηρεασμένες ἀπό τίς θρησκευτικές καταβολές τοῦ συγγραφέα ὡς ρωμαιοκαθολικοῦ.

Επιπλέον πληροφορίες
ISBN

Σελίδες

100

Συγγραφέας