Αραβοϊσλαμική Ιστορία


Κωδικός προϊόντος 978-618-5259-64-8 Κατηγορία


Share
Περιγραφή

Η παρούσα πραγματεία αποτελεί την πρώτην, εξ όσων γνωρίζω, προσπάθειαν αποτυπώσεως και παρουσιάσεως συνόλης της αραβοϊσλαμικής ιστορίας εις την ελληνικήν γλώσσαν. Ο συγγραφεύς, επίκουρος καθηγητής εν τω πανεπιστημίω Θράκης, πειράται και εν πολλοίς επιτυγχάνει να παρουσιάση τον αραβοϊσλαμικόν πολιτισμόν δια της ιστορικής του διαστάσεως κατά τρόπον, ότε μεν περιγραφικόν, ότε δε συνθετικόν, ούτως, ώστε να επιτύχη δι’ αυτού διττόν σκοπόν, τούτο μεν την διδασκαλίαν εις τους φοιτητάς και τους ενασχολουμένους εις τα τοιαύτα ζητήματα, τούτο δε να ελκύση τον εξειδικευμένον μελετητήν προς περαιτέρω έρευναν κρίσιμων τομέων της αραβοϊσλαμικής ιστορίας. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Επιπλέον πληροφορίες
Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

ISBN

Σελίδες

592