Οι Εκδόσεις Λειμών ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2012. Μέχρι σήμερα έχουμε εκδώσει πάνω από 120 τίτλους με ευρεία θεματολογία.

Συγγραφείς που επιθυμούν να προτείνουν το συγγραφικό τους έργο προς έκδοση στις Εκδόσεις Λειμών μπορούν να το αποστείλουν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά.
Τα στοιχεία μας είναι διαθέσιμα στη σελίδα επικοινωνίας της παρούσας ιστοσελίδας.

Παρέχουμε ειδικές εκπτώσεις σε μαθητές και φοιτητές για συγκεκριμένους τίτλους των Εκδόσεων Λειμών.
Επικοινωνήστε
μαζί μας για να μάθετε περισσότερα.

Στοιχειοθεσία

Προεκτυπωτικές Εργασίες

Γραφικές Τέχνες

Δημιουργία Εντύπων

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

Ηλεκτρονικό Βιβλίο