Διγλωσσία στην ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης


Κατηγορία


Share
Περιγραφή

Στο παρόν βιβλίο εξετάζεται η γλωσσική συμπεριφορά και ειδικότερα η χρή-
ση της Ελληνικής και της Τουρκικής από τη νέα γενιά της ελληνορθόδοξης μει-
ονότητας, έτσι όπως αυτή εκπροσωπείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες
που φοιτούν στα ελληνορθόδοξα μειονοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους κοινωνιογλωσσολογικούς τομείς, την ένταση,
τη συχνότητα και την ευχέρεια χρήσης της Ελληνικής και της Τουρκικής, στη
χρήση διαφόρων γλωσσικών ρεπερτορίων, στη λειτουργικότητα των δύο γλωσ-
σών, στο συναισθηματικό δέσιμο των μαθητών και μαθητριών με τις αντίστοι-
χες γλώσσες, στην αξία που αποδίδεται στις δύο γλώσσες από τους νέους στην
ηλικία ομιλητές τους και, εν τέλει, στις απόψεις τους όσον αφορά τη δίγλωσ-
ση εκπαίδευση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι μαθή-
τριες στα γλωσσικά μαθήματα των δύο γλωσσών (Ελληνικής και Τουρκικής).
Προβληματισμοί για το γλωσσικό παρόν και μέλλον της ομογένειας
• Το «θαύμα» (;) της γλωσσικής επιβίωσης
• Η εμφανιζόμενη γλωσσική πολυμορφία του μαθητικού πληθυσμού των ελλη-
νορθοδόξων μειονοτικών σχολείων της Κωνσταντινούπολης από τη δεκαετία
του 90 και εξής ανέτρεψε τους κοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι επί μακρόν
συντηρούσαν το καθεστώς διγλωσσίας
• Με ποιες δράσεις είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί η διαμορφωθείσα παρού-
σα κατάσταση υπό το φως των επιστημονικών πορισμάτων της κοινωνιο-
γλωσσικής έρευνας χρήσης των γλωσσών του μαθητικού πληθυσμού των ελ-
ληνορθοδόξων μειονοτικών σχολείων της Κωνσταντινούπολης;
• Θα μπορούσε η παρούσα έρευνα να αποτελέσει το ερέθισμα για μια νέα εκ-
παιδευτική πολιτική για την διασφάλιση του γλωσσικού μέλλοντος της ελλη-
νορθόδοξης μειονότητας της Κωνσταντινούπολης;

Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Διαστάσεις 17 × 24 cm
ISBN

Σελίδες

452

Συγγραφέας

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Διγλωσσία στην ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης”