Η έννοια και λειτουργία της εμπιστοσύνης από την αρχέγονη έως την σύγχρονη εποχήShare
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας του πραγματεύεται ένα μεγά-
λης κοινωνικής και πολιτικής σημασίας ζήτημα το οποίο συνδέεται
με το πρόβλημα της εμπιστοσύνης και των κοινωνικών θεσμών, το
οποίο αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, τα κράτη και τα έθνη από τα πα-
νάρχαια χρόνια.
Πρόκειται για ένα φαινόμενο-πρόβλημα, το οποίο συνδέεται με
αυτή του την ηθική ποιότητα της ζωής των κοινωνιών στην οποία επι-
δρά ανάλογα με τη λειτουργεία του και την έντασή του στο διάβα του
χρόνου και ανάλογα με τους κοινωνικούς θεσμούς, οι οποίοι θεσπί-
ζονται για την κατά το δυνατό αποτελεσματικότερη λειτουργεία του.
Η έρευνα του φαινομένου ξεκινά από την απώτερη αρχαιότη-
τα και την από κοινού καλλιέργεια της γης. Περνά από τον κοινοτι-
σμό της τουρκοκρατίας και τους γεωργικούς και ναυτικούς συνεται-
ρισμούς που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα, αλλά και στις συλλογικές
μορφές οικονομικής δράσης στον ευρωπαϊκό χώρο.
Στη συνέχεια περιγράφονται και αναδεικνύονται τα φυσικά χρα-
κτηριστικά της ανθρώπινης φύσης, τα οποία επιδρούν αρνητικά στη
λειτουργία και ενίσχυση της εμπιστοσύνης και των κοινωνικών δε-
σμών, όπως π.χ. το ατομικό συμφέρον, η απληστία, η ζηλοφθονία, η
φιλαυτία, ο ωφελισμός, το έντιστικο της αυτοσυντήρησης κ.λ.π.
Στη συνέχεια ερευνώνται οι κοινωνικές και οικονομικές συνθή-
κες τόσο της εποχής των «ουτοπιστών» σοσιαλιστών όσο και εκείνες
που διαμορφώθηκαν από την επίδραση της θεωρίας του Ιστορικού
και διαλεκτικού υλισμού και του κομμουνιστικού Μανιφέστου των
Μαρξ-Ένγκελς, του 1848, δημιουργώντας ρήγματα τόσο στους κοι-
νωνικούς δεσμούς όσο και στην εμπιστοσύνη, με την υιοθέτηση της
πάλης των τάξεων ως μοναδικού δρόμου για την εξάλειψη των κοι-
νωνικών ανισοτήτων. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο είχε κά-
νει έντονη την παρουσία του και στην ελληνική αρχαιότητα.
Το έργο καταλήγει με τις δυσοίωνες προοπτικές, σε παγκόσμιο
επίπεδο, τόσο στον τομέα των ανθρωπίνων σχέσεων και δεσμών όσο
και ανάμεσα στα κράτη-έθνη, που θα γίνονται και πιο εχθρικά στο
πέρασμα του χρόνου.

Επιπλέον πληροφορίες
Διαστάσεις 21 × 14 cm
ISBN

Συγγραφέας

Σελίδες

194

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Η έννοια και λειτουργία της εμπιστοσύνης από την αρχέγονη έως την σύγχρονη εποχή”