Η «Αραβική άνοιξις» από τον Μουμπάρακ εις τον Σίση


ISBN 978-618-5259-06-8 Κατηγορία Ετικέτα


Share
Product Description

Μεγάλη το πάλαι εχώρει διαμάχη εν τοις κόλποις των ιστορικών, εάν τα αυτοβιογραφικά κείμενα συγκαταλέγονται εις τας αμέσους ή τας εμμέσους πηγάς της ιστορίας, καίτοι η εν τέλει επικρατήσασα θέσις κατατάσσει ταύτα, καλούμενα άλλως και ενθυμήσεις ή παλαιότερον χρονικά, εις την δευτέραν κατηγορίαν, υπό την έννοιαν, ότι τα εν αυτοίς αναφερόμενα ίνα καταστούν αποδεκτά δέον να επαληθεύωνται και υπό άλλης τινός πηγής, κατά κανόνα αμέσου. […] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

Additional Information
Διαστάσεις 17 x 10.5 cm
ISBN

Σελίδες

264

Συγγραφέας

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Be the first to review “Η «Αραβική άνοιξις» από τον Μουμπάρακ εις τον Σίση”