Η εξωτερική πολιτική και η υψηλή στρατηγική των Μεγάλων Δυνάμεων και των βαλκανικών κρατών


Κωδικός προϊόντος 978-618-5636-55-5 Κατηγορίες , Ετικέτα


Share
Περιγραφή

Η εξωτερική πολιτική είναι ένα πεδίο ασκήσεως, κατά βάση, της κυβερνητικής δραστηριότητος ενός κράτους στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων. Αποτελείται από στρατηγικές συμφερόντων, τις οποίες επιλέγει η κάθε κυβέρνηση για να διαφυλάξει τα εθνικά συμφέροντα και να επιτύχει τους στόχους της στη διεθνή αρένα. Η μελέτη τέτοιων στρατηγικών σηματοδοτεί την ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής. Στην σημερινή εποχή, κατά την οποία τείνει να διαμορφωθεί ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα, η έννοια της εξωτερικής πολιτικής έχει αποκτήσει έναν πολυεπίπεδο ρόλο. Δεν εμπίπτει πλέον αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του πρωθυπουργού και του υπουργού εξωτερικών, αλλά μπορεί να ασκηθεί μέσω πολλών παραγόντων, π.χ. οικονομικών, στρατιωτικών, πολιτικών κ.ά.

Το παρόν βιβλίο αποτελεί μία προσπάθεια συνοπτικής ιστορικής αναλύσεως της εξωτερικής πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής μας (Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσσίας, Κίνας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας και Γερμανίας), των βαλκανικών κρατών (Αλβανίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Σερβίας), της Ελλάδος και της Τουρκίας υπό το πρίσμα της Υψηλής Στρατηγικής και του στρατηγικού δόγματος. Ως γνωστόν, τα κράτη έχουν μία Υψηλή Στρατηγική. Αυτή αφορά σε όλα τα διαθέσιμα μέσα, τα οποία μία συντεταγμένη πολιτεία δύναται να χρησιμοποιήσει προς επίτευξη των στόχων της. Φυσικά, δεν υπάρχει η τέλεια Υψηλή Στρατηγική. Αυτή σχεδιάζεται με σκοπό την ορθή διαχείριση επιλογών προς αντιμετώπιση μελλοντικών καταστάσεων με απώτερο σκοπό την κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων.

Απαραίτητο στοιχείο για σωστή ανάλυση του εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους, σε συγκερασμό με την Υψηλή Στρατηγική του, αποτελεί η γνώση της ιστορίας. Προς τούτο, στο παρόν σύγγραμμα γίνεται σύντομη παράθεση γεγονότων και καταστάσεων, τα οποία νοηματοδότησαν την ιστορική διαδρομή των υπό εξέταση κρατών. […]

(Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Επιπλέον πληροφορίες
Διαστάσεις 17 × 24 cm
ISBN

Σελίδες

754

Συγγραφέας

Γλώσσα

Ελληνικά